Gelecek nesillere iphone x mi bırakacağız?

“16 Numaralı Mağara” olarak adlandırılan Ellora mağaralarındaki Kailasa Tapınağı, tek parça taştan yontulmuş dünyanın en büyük monolitiği olmasıyla bilinir.

Tapınak etkileyici büyüklüğü dışında diğer mimari yönlerinin güzel işçiliği ve heykellerinin büyüleyiciliğiyle de dikkat çekiyor.

“Kailasa Lordu” olarak çevrilen Kailasanatha olarak da bilinen Kailasa Tapınağı batı Hindistan’da Maharaştra eyaletinde bulunan eski bir Hint tapınağıdır.

Bu tapınak, 34 kaya manastırı ve tapınağı içinde barındıran Ellora Mağaraları’nın bir parçasıdır.

“Kailasa Tapınağı, Ellora / Hindistan” çelik bir gravür, 1857

Bu tapınak adını Hint Tanrısı Şiva’nın Himalayalar’daki yerleşim yeri olan Kailasa Dağı’ndan almıştır.

Bu tapınağın, milattan sonra 8. yüzyılda Raştrakuta İmparatorluğu’nun 1. Krişna hükümdarlığı döneminde inşaa edildiğine inanılır.

Kailasa Tapınağı, Şiva’nın kutsal dağını temsil ettiği için bu tapınak bu Hint tanrısına ithaf edilmiştir.

Kailasa Tapınağı’nın milattan sonra 757 ve 783 arası inşaa edildiği düşünülüyor.

Bu harika tapınağın inşaası için yaklaşık otuz yıl gibi bir süre boyunca Charanandri tepelerindeki dikey bazalt uçurumlardan 200.000 ton (bazı kaynaklara göre 150.000 ila 400.000 ton arası) taş çıkarıldığı tahmin ediliyor.

Ayrıca, tapınağın sadece keski ve çekiç kullanılarak yontulduğu da söyleniyor.

Maharaştra’nın Marathi halkı arasında dolaşan bir ortaçağ efsanesine göre, Kailasa Tapınağı bir haftada inşaa edilmiştir.

Bu efsane, kocası çok hasta olan bir kraliçeden çıkmıştır.

Kraliçe, Şiva’ya tanrının kocasını iyileştirmesi için dua etmiştir.

Bu iyiliğin karşısında ise kraliçe ona ithafen bir tapınak dikmeye ve inşaası bitene kadar da oruç tutmaya yemin etti.

Kraliçe, duaları kabul olunca sözlerini tutmaya koyuldu.

Mimarlar böylesine büyük bir tapınağın inşaasının uzun süreceğini düşündüklerinden kraliçenin orucu endişe uyandırdı.

Mimarlardan biri olan Kokasa tapınağın bir haftada biteceğine söz verdi.

Kokasa sözünü tuttu ve kayayı üstünden altına doğru yontmaya başladı. Kailasa Tapınağı bir hafta içinde hazırdı.

Ortaya çıkan Kailasa Tapınağı her açıdan tanrılara bir övgü niteliğindeydi.

Bu başarıyı gerçekleştirmek için gereken yaratıcılığın yanında Kailasa Tapınağı, sayısız heykeliyle de kayda değer bir tapınaktır.

Mesela bahçenin tam ortasında Şiva’nın kutsal ineği Nandi’nin Shivalinga’ya bakan bir heykeli bulunuyor.

Bu tip geleneksel özellikler Şiva için inşaa edilen tüm tapınaklarda bulunur.

Tapınağın zemininde fil heykelleri bulunur, bu heykeller bakana tapınağın sanki bu hayvanların sırtında taşınıyormuş izlenimini verir.

Ayrıca, Kaliasa Tapınağı’nda karmaşık biçimde yontulmuş çeşitli oymalar bulunabilir.

Bunlardan bazıları çok önemli olan Mahabharata ve Ramayana destanlarının tasvirleridir.

Buna ek olarak, tapınağın güneydoğu galerisinde Hint tanrısı Vişnu’yu tasvir eden 10 farklı oyma bulunur.

Kailasa Tapınağı ile ilgili Babür dönemine dayanan ilginç bir hikâye vardır. 

Evrengzib hükümdarlığı boyunca Babürler tapınağı yıkma girişiminde bulunmuştur.

Evrengzib zaten sayısız tapınağı yıkmıştı, Kailasa Tapınağı’nı da bu listeye eklemek istiyordu.

Tapınağı yıkmaya 1000 işçinin gönderildiği söyleniyor.

Aradan üç yıl geçti, tapınak olayı bozulmuş ya da kırılmış heykeller gibi küçük hasarlarla atlattı.

Tapınağın tamamını yıkmanın imkansız olduğunu fark eden Evrengzib sonunda vazgeçti.

Tarihte insanlık günümüze kadar gelen bir çok eser bıraktı.

Bu gün yaşadığımız döneme ait bir çok inanışın sır perdesi bu sayede kalkıyor.

Özüne inilebiliyor.

Bunlar kalıcı eserler.

Peki ya günümüzden geleceğe bu gün yaşadıklarımızı nasıl taşıyacağız?

Herşey dijital ve ömürleri onlarca yılla ifade ediliyor.

Hani biz çok medeniyiz, gelişmişiz ya geçmiş binli yıllarda yaşanan yeryüzünün üzerini toprakla örtecek bir felaket yaşansa bu gün hayatımızdaki izlerden hiçbir kayıt kalmaz!

Gelecek nesillere iphone x mi bırakacağız?

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*