Bugünkü yaşama beynimiz mi yetmiyor ?

Eski insanlar daha mı mutluydu?

İnsan beyni çok yönlü olmaya müsait mi?

Bunun gibi birçok akla gelen sorunun cevabı henüz belli değil.

Teknolojik gelişim sonrasında daha son 30 yılda hızlı gelişen bilgisayar, internet, cep telefonu, sosyal medya hayatımıza girdi.

Bunlarla beraber bir sürü bilgi, şifre, teknolojik aygıtları kullanım becerisi.

Bir çok insan aynı anda birden fazla şeyi yapamamaya başladı.

Beyni bu kadar şeyi kaldırmıyor mu?

Çoğu insana bakın unutkanlık yada odaklanma problemi yaşıyor.

Bunun getirdiği değer yargıları arka plana itiliyor.

Yoğun bir iş hayatı, aile yaşantınızı olumsuz etkiliyor.

Çünkü beyin tek merkezli odakla bir çok şeyi aynı kalitede yürütemiyor.

Herkes yaşıyordur.

Birini arayacaksınız 5 gün sonra aklınıza geliyor.

Dosyalar, klasörler önem sırasına göre açıldığında yeni açılan bir öncekini geriye atıyor.

Kimseyi mutlu edememeniz beynin yapısının herşeyi aynı paralel ve kalitede yürütememesinden!

İnsanın gelişim süresine kısaca bakarsak…

Alet kullandığı dönem…

İnsanların, dünyaya yayıldıklarında çok basit ve az sayıda aleti vardı. Arkeologlar yaptıkları kazılarda, özellikle taştan yaptıkları aletler buldukları için bu devre, ”Taş Devri” adını vermişlerdir. İnsanlık bugünkü varoluşunu ve geldiği noktayı %99 oranında bu basamağı yaşamış olmasına borçludur. Bu devir bundan iki buçuk milyon yıl önce başlamış ve Orta Avrupa’da yaklaşık olarak milattan önce 3300’de bitmiştir. Yani yaklaşık 60.000 nesil Taş Devrinde yaşamıştır. Oysa o günden günümüze kadar henüz 180 nesil geçmiştir.

 Tarımın başlaması…

Bundan 18.000 yıl önce, bazı avcılar ve toplayıcılar toplarken sakladıkları tohumların, konakladıkları yerin yakınlarında bir yıl sonra yeşermeye başladığını gördüler. Çıkan bitkilerin aslında sakladıkları tohumların bitkileri olduğunu keşfettiler. Aynı zamanda tohumun düzenli sulandığında daha iyi geliştiğini de tespit ettiler. Bu gözlem sonucunda tohumları ekme düşüncesi çok kısa bir zamanda gerçekleşti ve tohum ekme işi başladı. 

Hayvanların eğitilmesi…

Birçok insan nesli, hayvanları evcilleştirmek için uzun zaman uğraşmıştır ve bu durum oldukça önemli bir kültür başarısı olarak kabul edilir. Evcilleştirilmiş ilk hayvan köpektir. Köpek günümüzden 14.000 yıl önce evcilleştirilmiş bir kurttur. Başlangıçta insanlar için kurtlar, kolay yakalanabilen besin kaynağıydı. Çünkü insanların konakladıkları yerlere çok yakın yerlerde bulunuyorlardı. Zamanla bazı kurtlar itaatkar biçimde avcıları takip etmeye hatta konakladıkları yerlerde bekçilik yapmaya başladılar. Bu görevlerinin karşılığı olarak da yiyecek alıyorlardı. Diğer evcil hayvanların hemen hepsi yerleşik hayata geçildikten sonra evcilleştirilmiştir. Koyunun, keçinin yünü ve sütü kullanılıyordu. Kediler, tahıllara zarar veren fare gibi canlıları yakaladığı için değerliydi. Aynı dönemlerde çok yönlü alan at da ehlileştirilmiştir. At sadece yük hayvanı olarak değil binek olarak da kullanılıyordu.

Şehirlerin oluşturulması…

Bir yerin şehir olması için bazı olumlu koşulları taşıması gerekmektedir. Şehrin kurulduğu yerin toprakları verimli olmalıdır böylece çiftçiler düzenli olarak tahıl ekebilirler. Bundan dolayı en önemli şehirler Nil, İndus, Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulmuştur. Bu bölgelerin toprakları oldukça verimliydi; ayrıca iklim, ürünlerin daha verimli olması için müsaitti.

Arada günümüze gelen bir çok evre varda kısaca tarihsel olarak böyle özetlemek gerek.

 Bu dönemlere baktığınızda beynin odaklandığı şeyler çok yönlü olarak az ve sınırlı.

Günümüzde sırf aklımızda tutmamız gereken şifre sayısı 15’i geçiyor.

Bu gelişim evriminde beynimizde aynı paralelde gelişti mi?

Hiç bir şeye yetemeyen beyin şimdiden hata vermeye başladı.

İnsanların mutsuzluğunun temel nedeni!

Çünkü hayatınızı gözden geçirin eski insanlara göre ne kadar yoğun ve karmaşık!

Birde beyinin en büyük görevi serotonin “mutluluk hormonu” üretmesi…

İnsan beyninin en azından bu günkü koşullarda bunu başara bilmesi oldukça zor.

Zaten çevrenizde gözlemleyin insanlar artık çıldırma noktasına geldi.

Mutsuzluğun temel nedeni beynin yaşam koşullarına yetememesi…

Eski insanlar kesinlikle daha mutluydu çünkü daha az yönlüydü!

Beyin kapasiteleri ve yaşamları birbiriyle örtüşüyordu…

Bir cevap yazın