Sümer Dini Ve İbrahimî Dinler…

Arkeolojik kazılarda bulunan yazıtlar bildiğimiz tarihin çok öncelerine ışık tutmamızı sağladı.

2000 yıl önce kulaktan kulağa gelen hikayelerin aslında binlerce yıl daha öncesine dayandığını görmemizi sağladı.

Göbeklitepe’nin bulunmasından önce insanlar Tevrattaki zaman kavramlarından geriye dönük hesapladığında 8000 yıl öncesine kadar gidebildiğinden insanlığın miladı o kabul ediliyordu.

Göbeklitepe bütün bu ezberi bozdu.

12 bin yıllık geçmiş önümüze serildi.

Semavi dinlerin alışıla gelmiş inanışlarına soru işareti aslında Sümer tabletleri ve inanışları tarafından oldu.

İşte İsa’dan bile binlerce yıl önce yaşamış Sümerlerin Semavi dinlerle karşılaştırılması ve benzerlikler;

Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman dinleriyle Sümer dini arasındaki ortak noktalar şunlardır: Tanrının yaratıcı ve yok edici gücü; Tanrı korkusu; Tanrı yargılaması; kurbanlar, törenler, ilahiler, dualar ve tütsülerle Tanrıyı memnun etmek; iyi ahlaklı, dürüst ve haktanır olmak; büyüklere ve küçüklere saygı göstermek; sosyal adalet; temizlik.

Sümer Tanrıları, insanlara ne istediklerini bildirmez; fakat hoşlarına gitmeyecek bir işi yapan insanları cezalandırırlar.

Buna karşılık diğer dinlerde Tanrı bazı kimselere ne istediğini bildirir.

İnsanlar da ona göre hareket ederler.

Tanrı bildirilerini alan kimselere Farsçada “peygamber”, Arapçada “resul” denir.

İlginç olan, peygamberlik olayı, Yahudilerden Asurlulara geçmiş.

Çivi yazıli metinlere göre bu düşünce Asur ve Filistin’de politik ve ekonomik krizlerle başlamış.

Asur’da Tanrıdan bir insan (peygamber) yoluyla alınan haberler tabletlere yazılmış.

Onlara göre Tanrı ile iletişime giren insanlar çeşitli şekilde trans haline giriyorlar.

Bu kimseler aslında aşağı tabaka sayılıyor ve büyücülükle bağlanıyor.

Konuşan Tanrıça ise, onun ağzından söyleyen de kadın oluyor.

Özellikle Aşk Tanrıçası İştar’dan haber getirenler.

Bunlar ya Tanrılardan üçüncü şahıs olarak buyruğunu alır veya birinci şahıs olarak kendisini, konuşan Tanrı ile bir yapar.

Kur’an’da da aynı ifadeyi buluyoruz.

Allah bazen üçüncü şahıs olur, bazen doğrudan konuşur.

Sümerlilere göre Tanrılar, şehirleri ve bütün kültür varlıklarını meydana getirmiş ve insanlara vermiştir.

Aynı düşünceyi Kur’an’da da buluyoruz.

Bu ve bir sürü inanış binlerce yıl önceden o dönemlere taşınmış hikayelerden ibaret.

Köklü araştırıldığında her dinin kendine göre tanrıdan geldiğini iddia ettiği geleneği, ibadeti aynısını veya benzerini yapılan kazılarla gün yüzüne çıktığını görüyoruz…

Bir cevap yazın