Havva’dan önceki ilk kadın: “Lilith”

Lilith, Yahudi mitolojisinde Lilit, kötü ruhlu ve Şeytan’a hizmet eden, ve Adem’in ilk karısı olan kadındır. 

Yeşaya Kitabı 34:14’te ve daha sonra Geç Antik Çağ’da Gnostisizm mitolojisinde bahsedildiği tahmin edilmektedir. 

Babil Talmud’unda, Adem ve Havva kısmında Adem’in ilk karısı olarak lakin Zohar Levililer 19a’da “ilk birlikte yaşayan ateşli ateşli bir kadın” olarak bahsedilmiştir.

Lilith, Yahudi mitolojisinde adı geçen mitolojik bir unsurdur.

Tevrat’ta açıkça yer almamasına rağmen; birçok Musevi dini kaynağı 2. Bab’da sözü geçen Havva’nın Âdem’in başka bir karısı olduğu, birinci babdakinin ise ilk karısı olan Lilith olduğuna inanır.

İbranilerin eski inanışına (mitolojisine) göre Lilith, Âdem ile aynı zamanda ve aynı anda yaratıldığından Âdem’in kendisine eşit olduğu görüşündedir.

Âdem’le birlikte olmayı şiddetle reddeder.

Adem ısrar ettiğinde ise büyü ile kaçar ve onu terk eder. 

Melekler geri getirmek için Lilith’i bulur ama kendisi Kızıldeniz ile birlikte olduğundan 100 den fazla cin çocuğu olduğunu, bu nedenle artık Adem’e sadık olamayacağını bildirir.

Bu arada tanrı Lilith’i durdurmak için üç melek gönderir.

Melekler Lilith’e eğer geri dönmezse her gün bir çocuğunu öldüreceklerini söylerler ve geri dönmediği, tanrıya ve Adem’e itaat etmediği her gün için bir çocuğunu öldürürler.

Bunun üzerine Lilith, Adem ile Havva’nın soyundan gelenlerin çocuklarını öldürmeye başlar.

Rivayete göre, erkekleri doğduktan 8 gün, kızları ise 20 gün içinde öldürmeye çalışır.

Bugün dünyada var olduğuna inanılan cinler Adem ile Lilith’in ve Tuval Kabil eşi Naama’ın birlikteliğinden meydana gelmiştir.

Adem ile Havva’nın sınırlı hayat ile lanetlenmeden önce, cenneti terk ettiğinden ölümsüzdür.

Lilith’den sonra Tanrı, ismi bilinmeyen bir başka eş daha yaratır ve Adem’de bu yaratılışı seyreder.

Gördüklerinden çok etkilenir, yeni eşi kabul etmez. Üçüncü olarak, daha sonra Âdem’i uyutur ve kaburga kemiğinden Havva’yı yaratır.

Havva, Adem’in bir parçasından yaratıldığından ona tabi olur.

Hikâyenin bir başka versiyonunda ise Eyüp’e eziyet etmek için çocuklarını öldüren iblis ya da Türk mitolojisindeki lohusadaki çocukları boğarak öldüren Albız iblisi ile aynı kişidir.

İnanna ile aynı kişi olduğuna da inanılır.

Günümüzde bazı Museviler arasında bir adet olarak, Lohusa kadın akşamları evde yalnız bırakılmaz ve akşamları çamaşır ipinde çocuk bezi bırakılmaz, çünkü bunları gören Lilith’in o evde çocuk olduğunu anlamasından endişe edilir.

Lilith’in gizemli bir varlık olması onu birçok efsaneye ve mitolojiye malzeme yapmıştır.

Lilith ile ilk olarak, Gılgamış Destanı’nda gecelere ve yeraltının karanlıklarına hükmeden kötü bir dişi karakter olarak karşılaşırız. 

Sümer, Babil ve Pers mitolojilerinde ise Lilith; vampir kadın, baykuş ve yılan olarak tasvir edilir.

Bir cevap yazın