Pandemi’de en çok depresyona giren ülke: Türkiye

Pandeminin neden olduğu ekonomik kriz, siyasi iktidarsızlık, işsizlik gibi temel faktörlerin derinden etkilediği Türk gençliği depresyon yaşıyor. Yapılan küresel bir araştırmanın sonucunda pandeminin gençlere etkisini araştıran bilim insanları ilk sırada yer alan Türkiye’nin ardından gençleri en çok depresyon belirtisi gösteren ülke Güney Afrika oldu.

26 ÜLKEDE BİRİNCİYİZ

Üniversite öğrencileri arasında yapılan araştırmada pandemi sonrası gençlerin ruhsal durumlarındaki değişim ortaya konuldu. 26 ülkede 99 bin 689 gençle görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada en ağır depresyon belirtileri Türk gençlerinde belirlendi. Araştırmayı gerçekleştiren Sosyolog Sarah Van de Velde, yazdığı tezde, “Örneğin, depresif belirtilerin en yüksek seviyelerini bulduğumuz Türkiye’de, öğrenciler zaten mevcut siyasi istikrarsızlıklar ve gerileyen ekonomik koşullarla karşı karşıya kaldılar. Bununla birlikte Türkiye, Covid-19 döneminde hükümetin vatandaşlarına en az miktarda mali yardım yaptığı ülkeler arasında yer aldı ve Avrupa’daki genç işsizlik oranlarında en güçlü artışlardan birine sahne oldu” ifadelerini kullandı. Velde, Türkiye’de üniversitelerin pandemide ne zaman kapanacağına dair belirsizliklerin de yaşanan depresyon üzerinde etkili olmuş olabileceğini vurguladı.

İSKANDİNAV ÜLKELERİ DÜŞÜK SEMPTOM GÖSTERDİ

Araştırmada depresif belirtilerin en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Türkiye, Güney Afrika, İspanya, ABD ve İngiltere oldu. Öte yandan, İskandinav ülkelerindeki ( İzlanda, Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya) ve Fransa’daki öğrenciler, en düşük ortalama depresif semptom düzeyleri gösterdi.

FİNANSAL STRESİN DEPRESYONA NEDEN OLDUĞU ORTAYA KONULDU

Yapılan araştırma ile özellikle öğrencilerde finansal stres ile depresyon semptomlarının bağlantılı olduğu ortaya konuluyor. Araştırmada imzası olan Sosyolog Sarah Van de Velde, özellikle eğitimin çok masraflı olduğu ve ağır borçlanma gerektiği ülkelerde eğitim için orta ve uzun vadeli finansal destek programlarının çok önemli olduğunu vurguladı. Çalışmada finansal stresin yanı sıra, pandemi kaynaklı izolasyonun, coronavirüs nedeniyle geleceğe dair bilinmezlikteki artışın da gençlerdeki depresyonda etkili olduğu vurgulandı.

Bir cevap yazın